Crowne Plaza Bahrain

PO BOX 5831, KING FAISAL HWY, MANAMA,Manama5831Bahrain
Hotel